Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
 • *

Wat is een partnership met het Brakkenfestival?

Ieder kind verdient onbezorgd speelplezier. Partnership bij het Brakkenfestival betekent een samenwerking waarbij je een bijdrage levert aan het speelplezier van kinderen. Maar het gaat verder: je kunt namelijk ook faciliteren in ontwikkeling van vrijwilligerswerk. Hoe het partnership ook vorm krijgt, dit gaat altijd in goed overleg.

 

Jaarlijks werken meer dan 150 bedrijven, fondsen en organisaties samen met het Brakkenfestival met geldelijke en/of product giften voor verschillende doelen. Zij geven bijvoorbeeld iets voor de kinderen om een activiteit mogelijk te maken of voor vrijwilligers om te eten tijdens de lunch.

 

Wanneer je met het Brakkenfestival samenwerkt, heb je een dagelijks bereik van gemiddeld 1.250 kinderen, hun ouders én 200 vrijwilligers. Je treedt toe tot een netwerk van 150 bedrijven en organisaties die zich jaarlijks met het Brakkenfestival verbinden.

 

Je verbindt je naam- en/of product aan het Brakkenfestival uit sociaal oogpunt en je laat aan je omgeving zien dat je een non-profit organisatie steunt. Hiermee laat je zien dat je een sociaal betrokken ondernemer bent. Een groot voordeel van sponsoring van het Brakkenfestival is dat het tastbaar is: het resultaat is namelijk veel speelplezier van kinderen, tevreden ouders (ouders geven tevredenheidsscore van 8,55!) en tevreden vrijwilligers (vrijwilligers geven een tevredenheidsscore van 8,54!).

*

Partnerships tot stand brengen vind ik leuk om te doen! We kijken samen naar wat we als doel hebben en hoe we elkaar daar in kunnen versterken. - Ilse, Coördinator Partnerships

Wat kan mijn bedrijf betekenen en wat krijg ik terug?

 

Wat kan ik sponsoren?

 1. Financieel sponsoren zonder voorwaarden; hiermee beslist de organisatie van het Brakkenfestival waar het gesponsorde geld het beste besteedt is.
 2. Financieel sponsoren met voorwaarden; hierbij geef je als sponsor aan waar we het gesponsorde geld aan besteden.
 3. Product sponsoren: je maakt een activiteit mogelijk of je sponsort op een andere manier door bijvoorbeeld consumpties voor vrijwilligers of kinderen te schenken.

 

Wat krijg ik terug voor mijn samenwerking? 

We stemmen samen af waar je behoefte ligt. Denk aan een vermelding op onze sociale media of in onze PR. In afstemming kun je een plaats om je bedrijf te promoten tijdens de uitvoering van een evenement krijgen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een banner/vlag die je aanlevert bij de organisatie. In goed overleg ontvang je een passend aantal entreekaarten voor het Brakkenfestival voor bijvoorbeeld kinderen van je personeel.

*

Jaarlijkse ontvangt het Brakkenfestival giften vanuit een diversiteit aan fondsen. Dit zijn fondsen die bijvoorbeeld opereren in de op het gebied van welzijnswerk, sportaanbod voor mensen met een beperking, fondsen voor projecten die zich richten op kinderen, ouderen en gehandicapten of sociaal kwetsbare groepen. - Maikel, Algemeen Coördinator

Wie zitten in het netwerk van partnerships?

Het Brakkenfestival is mogelijk door een groot netwerk van partners uit het bedrijfsleven. Dit zijn bedrijven die kinderen als doelgroep selecteren, bedrijven uit de food sector, retailmarkt of bijvoorbeeld de logistieke sector.  

 

In totaal ondersteunen meer dan 150 bedrijven het festival, van lokale bakker die een gedeelte van de lunch sponsort tot fondsen of bedrijven die financiële steun bieden. 

  • Bewustwording Brabant Water

   Brabant Water wil de bewustwording bij kinderen verhogen en het drinken van kraanwater stimuleren, want kraanwater is de gezondste en duurzaamste dorstlesser. Er is daarom een samenwerking waarbij Brabant Water met een waterfiets aanwezig is en de kinderen een gratis bekertje water krijgen. Op deze manier komen kinderen met kraanwater in contact en stimuleert ook het Brakkenfestival om kraanwater te drinken.
  • Aanpakken met Grote Broer/Zus

   Grote broer en zus zijn aanpakken waarbij de ontwikkeling van jeugd centraal staat. Jongeren van 15 tot 24 jaar worden ingezet als positieve rolmodellen tijdens activiteiten. De broers en zussen doen dit deels vrijwillig en deels als stage. Deze jeugd ondersteunt het Brakkenfestival tijdens de op- en afbouw van het evenement. Tijdens het evenement helpen grote broers en zussen bij de activiteiten. Dit levert leermomenten op voor de grote broers en zussen en tegelijkertijd levert dit vrijwilligers op voor het Brakkenfestival. Grote Broer & Zus zijn onderdeel van Kick Breda.
*

Jaarlijkse ontvangt het Brakkenfestival giften vanuit een diversiteit aan fondsen. Dit zijn fondsen die bijvoorbeeld opereren in de op het gebied van welzijnswerk, sportaanbod voor mensen met een beperking, fondsen voor projecten die zich richten op kinderen, ouderen en gehandicapten of sociaal kwetsbare groepen. - Maikel, Algemeen Coördinator

Neem contact met ons op

 1. *
 2. *
 3. *
 4.  
 5.