*
13 t/m 17
juli 2020

Gedragscode

Het Brakkenfestival heeft een goede naam. Er heerst een, sociale, sportieve cultuur gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met veel ruimte voor persoonlijk contact. Om deze goede naam te behouden heeft het Brakkenfestival een gedragscode ontwikkeld. In deze gedragscodes staan een aantal afspraken zoals wij op het Brakkenfestival met elkaar willen omgaan met gewenst en ongewenst gedrag.

Het doel van deze gedragscode is goed gedrag bevorderen en mensen stimuleren om elkaar aan te spreken op hun gedrag. Een goede gang van zaken waarborgt een veilig en prettig klimaat tijdens het Brakkenfestival.

Wij communiceren op een open en eerlijke wijze met elkaar

Dit betekent enerzijds heldere informatie verstrekken over belangrijke zaken binnen de organisatie van het Brakkenfestival, anderzijds op de juiste momenten, op de juiste plaats en op de juiste toon aangeven als je het ergens niet mee eens bent. Maar ook accepteren als beslissingen worden genomen die afwijken van je eigen mening.

Wij respecteren elkaar altijd

Dit houdt in: elkaars mening en prestaties respecteren, luisteren naar de ander en rekening houden met de gevoelens van anderen. Intimideren, vloeken en schelden wordt niet getolereerd. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat het Brakkenfestival gehouden kan worden. Respect betekent ook op zorgvuldige wijze omgaan met de ander, je onthouden van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of andere vormen van kwetsbare bejegening.

Wij pesten, plagen, intimideren en discrimineren niet

Pesten is kinderachtig: als het toch gebeurt spreek je elkaar of de coördinator hierover aan. Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is verboden en wordt bestreden.

Van vrijwilligers wordt verwacht een flexibele werkhouding te hebben

Een vrijwilliger van het Brakkenfestival is bereid om taken te verrichten, die in het belang zijn voor het Brakkenfestival. Natuurlijk wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren, maar ondanks dat kan het voorkomen dat er ook andere taken toebedeeld worden. We verwachten dat je je als vrijwilliger flexibel op stelt, in het belang van het Brakkenfestival.

Draag de voorgeschreven kleding

Om de eenduidigheid en herkenbaarheid van de Brakkenvrijwilliger te waarborgen, is het verplicht het Brakkenfestival T-shirt te dragen.

Wees zuinig op materialen en blijf van andermans eigendommen af

Het Brakkenfestival investeert in materialen. Deze middelen worden door sponsors geschonken en andere worden gehuurd of geleend. Veel schaft het Brakkenfestival ook zelf aan. Reparatie en onderhoudskosten kunnen beperkt worden wanneer iedereen zuinig met materialen omgaat en opzettelijke vernielers aansprakelijk gesteld worden voor de toegebrachte schade.


Tijdens het festival worden foto- en video opnames gemaakt door de coordinatie. Het is niet toegestaan voor vrijwilligers om foto- of video opnames te maken. Heb je hier bezwaar tegen, neem dan contact op met de organisatie via info@brakkenfestival.nl.
 • *
  *
 • *
  *
 • *
  *
 • Disclaimer
 • Sponsors
 • Contact